متخصص عفونی

/
متخصص عفونی شاید برای شما هم این اتفاق رخ داده باشد که برای درمان بیم…

تب مالت (بروسلوز)

/
تب مالت (بروسلوز) این بیماری از جمله عفونت هایی است که به عنوان یک بیماری شغلی در نظر …

مننژیت باکتریایی

/
مننژیت باکتریایی مننژیت از جمله بیماریهای عفونی بسیار با اهمیت و گاه نگران کننده در جوامع بشری میباشد…

زخم دیابتی

/
زخم دیابتی در مورد زخم دیابتی اگر بخواهیم توضیح دهیم ،باید ب…

عفونت ادراری

/
عفونت ادراری و درمان آن اکثر بانوان دست کم یک بار در طول عمرشان …
عفونت

عفونت چیست

/
عفونت عفونت به معنای آن است که موجود زنده ای در بدن ما هست که بجز…